FIZYKOTERAPIA

Jonoforeza

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie

Zabieg z wykorzystaniem prądu stałego, polegający na wprowadzeniu leku w postaci zjonizowanej do tkanek ciała pacjenta. Efekt leczniczy zależy od właściwości leku, który został użyty.

Przeciwwskazania: jak do galwanizacji.