Organzujemy turnusy rehabilitacyjne:

  • 14-dniowe usprawniająco-rekreacyjne z dofinansowaniem PFRON,
  • 14-dniowe i 7-dniowe usprawniająco-rekreacyjne pełnopłatne.

Osoby korzystające z turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem zobowiązane są do dostarczenia do OPZ Górnik w Łebie:

  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  • informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu.

Osoby korzystające z turnusów rehabilitacyjnych pełnopłatnych zobowiązane są do dostarczenia do OPZ Górnik w Łebie:

  • informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu.

Zajmujemy się pacjentami:

  • ze schorzeniami układu oddechowego,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • ze schorzeniami reumatologicznymi,
  • z chorobami neurologicznymi,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • ze schorzeniami laryngologicznymi i osobami po laryngektomii,
  • ze schorzeniami kręgosłupa,
  • z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich,
  • po urazach, zwichnięciach i złamaniach.

W pakiecie rehabilitacyjnym kuracjusz otrzymuje:

  • wyżywienie 3x dziennie,
  • zakwaterowanie 15 dni, 14 nocy lub 8 dni, 7 nocy,
  • całodobową opiekę medyczną,
  • program rekreacyjny,
  • korzystanie z bazy obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych (boisko do piłki plażowej, tenis stołowy, kometki),
  • gry i zabawy,
  • bogata oferta wycieczek fakultatywnych,
  • dwa zabiegi dziennie w bogatej bazie zabiegowej w zakresie balneoterapii i hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii,
  • wstępne i końcowe badania lekarskie,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • prelekcje, wykłady, prezentacje z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia,
  • grillowanie, spotkania z miejscowymi artystami, wspólne karaoke.

Aktualny numer wpisu do Rejestru Ośrodków:

Aktualny numer wpisu do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych:

Uczestnik turnusu korzystający z dofinansowania PFRON, MOPS, PCPR zobowiązany jest do przekazania O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie powiadomienia o przyznaniu dofinansowania. Czynność ta jest konieczna do złożenia przez ośrodek nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu informacji organizatora turnusu. Instytucja przekazująca dofinansowanie po otrzymaniu tego dokumentu przesyła dofinansowanie do turnusu.

W ramach turnusu rehabilitacyjnego uczestnik otrzymuje dwa zabiegi indywidualne, opiekun otrzymuje jeden zabieg.

 


Ceny i terminy turnusów rehabilitacyjnych w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.

 

Lp. Termin turnusu Pokoje 1-osobowe
w budynku
Domki 2-osobowe
i 3-osobowe typu studio
Domki 4-osobowe typu studio
i pokój 2-osobowy w budynku
Cena uczestnika Cena uczestnika Cena opiekuna Cena uczestnika Cena opiekuna
1. 08.05. - 22.05. 3 060 zł 2 850 zł 2 720 zł 2 724 zł 2 594 zł
2. 23.05. - 06.06. 3 144 zł 2 948 zł 2 818 zł 2 836 zł 2 706 zł
3. 07.06. - 21.06. 3 354 zł 3 144 zł 3 014 zł 3 032 zł 2 902 zł
4. 22.06. - 06.07. 3 858 zł 3 662 zł 3 532 zł 3 536 zł 3 406 zł
5. 07.07. - 21.07. 3 984 zł 3 844 zł 3 714 zł 3 718 zł 3 588 zł
6. 22.07. - 05.08.
7. 06.08. - 20.08.
8. 21.08. - 28.08. 3 298 zł 3 088 zł 2 958 zł 2 962 zł 2 832 zł
9. 05.09. - 19.09. 3 088 zł 2 892 zł 2 762 zł 2 766 zł 2 636 zł
10. 16.09. - 30.09. 3 018 zł 2 808 zł 2 678 zł 2 696 zł 2 342 zł
Cennik dodatkowych świadczeń w roku 2023
Powyżej 12 lat (wspólne spanie + wyżywienie)133 zł / doba
Dzieci 3 - 11,99 lat (wspólne spanie + wyżywienie)117 zł / doba
Dzieci 1 - 2,99 lat (wspólne spanie + wyzywienie)65 zł / doba
Dzieci do 0,99 roku - bez świadczeńGRATIS
Wypożyczenie dostawki40 zł / doba

Do pobrania wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny:

   pobierz PDF

 

Do pobrania informacja o stanie zdrowia. Dokument nie może być sporządzony wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pobytu:

   pobierz PDF

 

Do pobrania cennik i terminarz turnusów rehabilitacyjnych na rok 2023 *:

   pobierz PDF

 

* Przedstawione w cenniku do pobrania ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu prawa. Dany turnus rehabilitacyjny zostanie zorganizowany jeśli z jednym schorzeniem będzie nie mniej niż 20 uczestników. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu cen na podstawowe surowce, materiały, usługi.